Rusla til Vesle-Hjerkinn

Folldal Turlags «Rusle og tusle» avslutta sesongen onsdagseftan med å rusle en tur til Vesle-Hjerkinn. Og etterpå var det samling på Hagesæter til rømmegraut og spekemat, kaffe og kake.

Rusle og tusle er ett av Folldal Turlags mange tilbud. Det er et lågterskeltilbud med lette, små vandringer til forskjellige plasser i bygda, gjerne med lokale kjentfolk som kan fortelle litt om det en ser på turen. Hver onsdag sia midt i mai har fra 10-15 til oppi 30 personer møttes for slike vandringer.

Siste onsdagen i august vart så sesongen med Rusle og tusle avslutta. Da kjørte folk til sætergrenda Gautåsætra syd for Hjerkinn. Over 30 personer møtte opp denne gangen. Og vandringa gikk altså en liten stubb borti bjørkelia nordafor sætrene, til Vesle-Hjerkinn. Der lå det i vikingtida en liten fjellgard som nok deltok i bruken av det enormt omfattende fangstanlegget på Dovrefjell med til sammen over 1000 dyregraver. I tillegg fungerte også Vesle-Hjerkinn som kvilstelle ved den gamle ferdselsveien over Dovrefjell – en forløper for den seinere fjellstua på Hjerkinn. Det var arkeologiske utgravinger på Vesle-Hjerkinn i regi av Oldsaksamlingen midt i 1980-åra som gir grunnlag for denne informasjonen. På Vesle-Hjerkinn er det største huset av i alt seks kjente hustufter vist hvordan så ut, ved at det er lagt opp ett stokkekvarv og ildstedene er rekonstruerte.

Godt og vel 30 folldøler rusler i vei fra Hagesæter på Gautåsætra på tur til Vesle-Hjerkinn.

Etter endt vandring var det avslutning av sesongen for Rusle og tusle på Hagesæter. Der vart det servert rømmegraut og spekemat, og etterpå var det kaffe og blautkake. Dessuten vanka det påskjønnelser fra Folldal Turlag til de som har vært kjentfolk og turledere i sommer. Og ikke minst vanka det blomster og takk til Britt Lunder Husum, som har organisert og leda dette turtilbudet de siste fire åra.

Tekst og foto: Arild Alander.