Rustes opp
cof

Fylkesvei 29 skal rustes opp, og arbeidet er allerede godt i gang.

 

Dette har du sikkert merket hvis du har kjørt veien i mellom sentrum og Dalholen.

-Alle dårlig stikkrenner skal skiftes, og generelt skal veien rustes opp, sier Einar Aakerøien ved Statens Vegvesen.

Arbeidet vil foregå i en god stund fremover og Aakerøien forteller at bilister må belage seg på litt venting, men at de skal gjøre så godt de kan for å sørge for fremkommeligheten.

Etter at stikkrenner er lagt og alt annet nødvendig vedlikehold er gjort, skal det legges en midlertidig asfalt. Ny permanent asfalt skal legges sommeren 2019, altså neste år. Hele veien i fra Alvdal til Hjerkinn vil da få nytt veidekke.

-Vi har fått en del millioner til dette, så det er viktig at vi gjør dette nå, forteller Aakerøien videre.

I forhold til den kommende Nato øvelsen så sier Aakerøien at de ikke har fått noe henvendelse fra forsvaret, så for deres del så vil arbeidet med veien i denne perioden gå som normalt, men at dette kan endre seg hvis henvendelsen skulle komme.