Ryperapporten

 Ryperapporten 2018 er klar. hvor finner du rypene i Hedmark i 2018?

Hedmark

«Resultatene av årets rypetakseringer i Kvikne er stort sett meget oppløftende», forteller Fjelloppsyn Kristin Lund Austvik. Det er en økning i tetthet av ryper i den søndre delen av statsallmenningen. I den nordre delen er det imidlertid ikke like bra tall. Kyllingproduksjonen for hele allmenningen må anses å være middels. For rypejakta på Kvikne Østre Statsallmenning er det innført en kvote på 7 rype pr. jeger totalt, noe som er 2 mer per jeger enn i 2012, 2013, 2014 og 2016 (i 2015 ble hele området fredet). Dersom det ser forsvarlig ut vil fjellstyret vurdere å åpne for salg av dagskort i den søndre delen av allmenningen etter den begrensede perioden (10-24.9). Det er derfor viktig at jegerne rapporterer om antall felt vilt så snart som mulig etter endt jakt via Inatur.no. Som de to foregående år vil det dessuten bli solgt treningskort for hund fra 1.10.2018 til 31.03.2019.

I Folldal er det også registrert en oppgang i stamfuglbestanden, omtrent samme produksjonen som i 2017 på lirype. Man forventer omtrent samme situasjonen for fjellrype.

I Sollia viser takseringen i år en oppsving i rypebestanden. Vi må tilbake til 2014 for å finne tilsvarende tetthet og produksjon. Fjellstyret ønsker likevel å kontrollere uttaket tidlig i jakta for å kunne opprettholde fritt kortsalg så lenge som mulig utover høsten. Det blir derfor for de tre første periodene en periodekvote på 4 ryper.

Det er også en gledelig oppgang for Engerdal fjellstyre. Det er store kull med ryper og selv om man ikke har de store tetthetene har det sammenheng med at en del takseringslinjer ligger i åpen myr og skogsterreng hvor det er både skogsfugl og ryper. Takseringslinjene som ligger i godt rypeterreng var veldig bra. Tettheten varierer i de ulike takserte områdene mellom 14.8-24,2 pr km2 og produksjonen på 5,6-8,2.