Firma fra Tynset har kjøpt en av de tomme industrihallene i Folldal

Det Tynset-registrerte firmaet Røros Fritidsbygg AS har kjøpt en av de tomme industrihallene på industriområdet i Folldal. Hallen huset tidligere Norgeshjem produksjon som gikk konkurs. Hallen ble solgt for kr. 1,7 millioner. Vi kommer tilbake med mer nyheter om salget så snart vi vet mer om hvilke planer selskapet har med hall-kjøpet i Folldal. Lars Magne Nytrøen er daglig leder/styreleder i Røros Fritidsbygg AS, han er også daglig leder og styreleder i Autoskade Tynset AS og flere andre selskaper på Tynset. Til Folldalsportalen ønsker ikke Lars Magne Nytrøen å si noen om hvilke planer han har for industrihallen på nåværende tidspunkt.