Samler inn til trengende: – Alt hjelper!
DET VIKTIGSTE: Innsamlingsaksjonen til En hjelpende hånd, Fjellregionen skal sørge for at folk som har det vanskelig får det litt lettere. At de har tilgang til mat som den i bakgrunnen hos Jorunn Støen, for eksempel.

Både Joker Folldal og Coop Prix Folldal deltar i innsamlingsaksjonen til En hjelpende hånd, Fjellregionen. Begge ønsker at folk gir gaver til mennesker som nå går inn i ei vanskelig juletid.

En hjelpende hånd, Fjellregionen er gruppe, bestående av frivillige, som har til formål å hjelpe alle som måtte trenge det. Gjennom sin egen Facebook-side oppfordrer de folk om å gi gaver til mennesker som trenger det. Nå har de startet en innsamlingsaksjon flere steder i Fjellregionen.

En selvfølge å være med

I forbindelse med juletida har de lagt ut flere innlegg – eller «saker» som de kaller det – hvor folk kan gi gaver direkte til noen som trenger det. «Enslig, ufør far med gutt på 2 år. Trenger klær» er én av sakene de har på Facebook-siden. I tillegg har de innsamling hos flere butikker i Fjellregionen, deriblant Joker Folldal og Coop Prix Folldal, hvor de samler inn alt fra klær og leker til mat.

– Da forespørselen kom var det ingen nøling, det var en selvfølge at vi skulle være med, sier driver ved Joker Folldal, Marie Vasskog Lillekroken.

Der har innsamlingen foregått godt og vel én uke. Også ved Coop Prix Folldal har daglig leder Thomas Ingebretsen inngått samarbeid med En hjelpende hånd.

– Vi ble enige i går om å organisere innsamling i samarbeid med En hjelpende hånd. Vi skal ha en handlevogn stående hos oss, hvor folk kan legge ting, sier han.

I tillegg til gaver fra kundene har butikkene også gitt gaver i form av gavekort som kan brukes i de respektive butikkjedene.

ÉN UKE: Hos Joker Folldal har innsamlingen pågått én uke allerede. Kassen hvor folk kan putte både mat, klær og andre ting står rett innenfor inngangsdøren. Der blir den stående i hvert fall til 15. desember, sannsynligvis lenger.

Flinke til å gi

Lillekroken synes innsamlingen er et kjempetiltak for regionen og de som trenger støtte.

– Det gir en mulighet til å bidra slik at folk får ei fin jul. Det er ikke alle som har like mye. Vi samler inn en del tørrvarer, leker og ting som folk ikke trenger lenger, sier Lillekroken.

Det eneste kravet er at tingene skal være hele og brukbare.

– Om folk har ting hjemme som ungene ikke bruker lenger, kan de bidra ved å gi det bort, sier hun.

– Er folk flinke til å gi?

– Jeg synes folk er flinke til å bidra. De er her og handler, og så putter de noe i korga, sier hun.

Ingebretsen har selv vært medlem av Facebook-gruppen en stund.

– Der ser jeg at det ikke er alle som har det like lett. Det er ikke noe en i utgangspunktet tenker på. Folk er kanskje opptatt med seg og sitt, og dermed ser de ikke andres behov. At folk har det vanskelig er ikke noe en går og tenker på til vanlig. Gjennom gruppa blir vi påminnet om at det finnes folk som ikke har det like lett som mange andre. Vi synes innsamlingen er et veldig godt tiltak, og det er ekstra godt i år, sier han.

Ifølge Ingebretsen mangler de bare plakater for å komme i gang med innsamlingen på Coop. Der blir vogna stående i hvert fall til 15. desember, sannsynligvis lenger. Alle gaver som er hele og brukbare blir tatt imot.

– De er ute etter hva som helst. Det kan være mat, gaver, klær eller noe annet. Alt hjelper, sier Ingebretsen avslutningsvis.

HÅPER FOLK BIDRAR: Daglig leder ved Coop Prix Folldal, Thomas Ingebretsen, håper at folk bidrar til at andre mennesker som ikke har det så godt også får en fin jul.