Skader under NATO øvelsen
Noe merker og hull ble det etter stridsvognene som i dag kjørte opp til Nygruva.

I tilfelle det blir skade på vei, eiendom og lignende har forsvaret opprettet skadetelefon-nummer og E-post som skader kan meldes inn på.

Forsvaret selv oppfordrer til at skader og skadeomfang blir meldt i fra om raskt. Hvis dette skulle skje ber forsvaret om at det tas bilde og at det lages en beskrivelse med dato, tid, hendelse og mulig skade. Deretter må du rapportere dette inn enten på telefon 40038526 eller e-post mbo@mil.no og be om befaring.

Forsvaret har sendt ut informasjon om at de har utarbeidet kart i samråd med kommunene som viser områder som øvelsen ikke skal foregå på, blant annet dyrkajord. Erfaringen til forsvaret fra tidligere militærøvelser er at dette likevel skjer av og til, og at det kan skje skade både på jord, skog, private veier, bygninger og annet.

Så skulle uhellet være ute er det altså meget viktig at dette dokumenteres å sendes inn så snart som mulig.