-Smålig av Dale
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det er fylkesleder i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag Ståle Støen sin kommentar etter at det ble kjent at landbruksministeren ikke vil gi ekstra krisepakker til landbruksnæringen

-Smålig og kortsiktig, slik oppsummerer fylkeslederen landbruksminister Jon Georg Dale sine utspill.

-Dette viser bare at Dale ikke skjønner seg på landbruksnæringen og hva bønder sliter med i disse dager, sier Støen.

Han forteller videre at avlingsskade ordningen slettes ikke er så bra som Dale påstår.

-Avisa Nationen har estimert at tapet for næringen er rundt 5,5 milliarder kroner, og avlingsskade ordningen vil kun dekke tap som bøndene har her og nå. Man må huske på at i landbruket må man tenke langsiktig. Det vil ta lang tid for de som sender dyrene sine på slakt å komme seg på beina igjen og tørke skadd eng må fornyes, sier Støen.

Avlingsskade ordningen vil ikke gi nok til de mange ekstrakostnadene landbruksnæringen får som følge av tørken og ekstremværet, mener Støen.

Dale har også åpnet for at man kan øke importen av storfekjøtt.

-Økt tollfri kvote for storfekjøtt er et elendig tiltak som vil øke den markedsmessige ubalansen og presse prisene til et lavmål, sier Støen.

På spørsmål om krisepakker allikevel kan bli aktuelt forteller Ståle at det er mulig det kan bli flertall på Stortinget, hvis KRF, Arbeiderpartiet, Rødt, Sv og Senterpartiet samles om dette.

For bønder i Folldal er det et lite lysglimt i den forferdelige sommeren de har hatt. Ståle kan fortelle oss at andregangsslåtten ser bra ut og at den muligens kan dempe noe av tapene som næringa her i bygda har og fortsatt opplever.

-Dale tar feil i den han gjør og troen på at avlingssakeordningen skal ordne dette og det gjenstår å se hvor robust er egentlig norsk matforsyning.

-Statens kriseberedskap for matforsyninga må bedres avslutter Ståle Støen.

(Foto: Frp)