Søker om fortsatt drift av turistkontor
Folldal Gruver ønsker turistinformasjon også i 2020.

Folldal Gruver søker om å få ha turistinformasjonen også i 2020.

Dette kommer frem av sakspapirer i kommunen.

I søknaden skriver daglig leder Torstein Johnsrud blant annet at Stiftelsen Folldal Gruver har drevet turistinformasjon for næringsforeningen i Folldal siden 2008. Turistnæringen i regionene er inne i en spennende fase, noe som bekrefter behovet for et bemannet turistkontor. Lokaliseringen ved kommunens største besøksattraksjon gir god ressursbruk. Fast ansatte er til stede året rundt. I høysesong blir de sommeransatte satt inn i tilbudene i kommunen– alt fra hvor man får kjøpt drivstoff, dagligvarer og fiskekort, til opplevelser, overnatting- og serveringstilbud. De blir naturligvis også godt kjent med historien, der gruve drifta spiller en vesentlig rolle. Endelig får de en innføring i de vernede naturområdene som trekker mange reisende til regionen. Her spiller
utstillingene i det tidligere nasjonalparksenteret en rolle.
SFG har valgt å fortsette med NHOs autorisasjon for turistkontorer. Symbolet b enyttes over hele
landet og er godt kjent blant de reisende.

Støtte til drift av turistkontor i Folldal ligger på 60.000,-