Søker om kjerneboring

Koppar Resources som i august foretok undersøkelser etter malm i området mellom Nygruva og Grimsdalsgruva søker nå om å få lov til å utføre kjerneboring samt dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark ved Grimsdalsgruva.

-Vi har funnet tegn på at det kan være funn av betydning uten at vi nå kan si sikkert hva det er. Det er derfor vi nå søker om å få prøveborre, forteller geolog Rune Wilberg.

Det er tre steder man ønsker å borre, og alle disse stedene ligger på grensen i mellom Folldal og Dovre, i Grimsdalen. Adkomsten til alle disse borestedene går via Folldal. Selve borestedene er alle utenfor Folldals grenser.

Det søkes nå altså om tillatelse til kjerneboring, bruk av mobilrigg og transport til og fra stedene. Det opplyses i søknaden at det skal brukes en mobilrigg som er skånsom mot naturen. Det skrives også at Boringen vil foregå med borerigg påmontert en beltemaskin med brede belter som er skånsom for terrenget. Videre står det at Boringens formål er å ta opp en kjerne (48mm i diameter) fra hele hullets lengde. Utover det innebærer arbeidet ingen fysiske inngrep. Transport vil foregå så skånsomt som mulig, og en vil følge samme trasé fram og tilbake fra borplass. Ved eventuelle merker i grunnen vil dette rettes opp.

Søknaden går både til Folldal, Dovre og Nasjonalparkstyre da søknaden berører alle disse partene.

Saken skal behandles i formannskapet i morgen og rådmannens innstilling er at Folldal kommune gir Koppar Resources ved Rune Wilberg tillatelse til bruk av motorkjøretøy
på barmark for å utføre kjerneboring ved Grimsdalsgruva, innen Folldal kommunes grenser.