Sosialt møte om sosiale medier
Mali Hagen Røe (t.v) fra Klosser Innovasjon, Hans Petter Kvikne fra Røros Næringshage og Kristin Siksjø fra Innovasjon Norge var tilstede sist onsdag da det var næringslivsmøte. Hele 40 representanter fra Folldals næringsliv deltok på møtet.

Sist onsdag fylte næringslivet i Folldal Gruvekroa til randen i et åpent møte hvor mye handlet om å bli synlig på sosiale medier.

Det var Folldal kommune som arrangerte næringslivsmøte i samarbeid med Klosser innovasjon, Røros Næringshage og Innovasjon Norge Innlandet og hele 40 stykker hadde møtt opp.

Møte ble åpnet med en presentasjon av Klosser, Næringshagen og Innovasjon Norge. Presentasjonene handlet om hva de kunne gjøre for næringslivet i Folldal. Representantene for disse var henholdsvis Mali Hagen Røe, Hans Petter Kvikne og Kristin Siksjø.

Etter dette var det var det firmaet Digiko sin tur.

DigiKo er et kommunikasjons- og PR-byrå med fokus på innholdsproduksjon og digital markedsføring. De gikk igjennom og kom med tips på hvordan næringslivet i Folldal kan bli mer synlig på sosiale medier som for eksempel Facebook.

Det var tydelig at mange var kommet for og få med seg nettopp dette. Deltakerne vi snakket med syntes dette var meget interessant og bra. Noen synes dog at man burde gitt litt mer praktiske råd til hvordan man skal lykke på disse mediene