Stadig færre folldøler
Det må skapes arbeidsplasser mener stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen fra AP om man skal greie å snu den negative trenden med fraflytting og synkende innbyggertall.

I følge ferske tall fra SSB har vi blitt færre i bygda enn det vi var ved inngangen til tredje kvartal i år. -Dette handler først og fremst om arbeidsplasser, mener Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen.

Folldal hadde ved inngangen til det tredje kvartalet et innbyggertall på 1571 og 1551 ved utgangen av samme kvartal. Det betyr at av alle kommunene i Nord-Østerdalen så har vi nå lavest innbyggertall. Nest lavest er Tolga med 1569 innbyggere.

Ser man på tallene helt tilbake til 1997, som er så langt man kan gå tilbake i tid på Statistisk Sentralbyrå sine nettsider, så har Folldal aldri hatt lavere innbyggertall enn det vi har akkurat nå. Av kommunene i Nord-Østerdal så har Tolga, Tynset og Alvdal hatt en liten befolkningsvekst i denne perioden. I tillegg til Folldal så har Os kommune også en nedgang. Men for Os sin del er den ikke like dramatisk da de gikk ned fra 1902 til 1892 innbyggere.

Politikk

Vi tok en liten prat med Nils Kristen Sandtrøen. I 2017 ble han valgt inn på Stortinget fra Hedmark. Han er Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann.

-Dette handler først og fremst om å greie å skape arbeidsplasser. Men det handler også om politikk. Politikken som føres både ut i distriktene men også nasjonalt, sier Sandtrøen.

Han har lenge vært motstander av regjerings distrikt og sentraliseringspolitikk. Han mener også at det må jobbes mer med næringsutvikling i distriktene.

-I Folldal kan man for eksempel spørre seg hvordan man kan bruke resursene rundt til verdigskapning, sier NIls Kristen som medgir at det er mange problemstillinger rundt denne problematikken og det slettes ikke finnes noen enkle løsninger på dette.