Står sammen for Folldal Gruver
GA KRITIKK: Samlingslistas Brit Kværness kom med et tilleggsforslag angående driftstilskudd til Stiftelsen Folldal Gruver. Foto: Torstein Sagbakken.

Kommunestyret sto samlet bak vedtaket om å gi Folldal Gruver driftstilskudd de kommende årene, men de var uenig om hvordan det skal gjennomføres

Det ble til slutt et enstemmig vedtak om å gi Stiftelsen Folldal Gruver driftstilskudd på 150 000 kroner.
– Alle i denne salen vet hvor viktig Folldal gruver har vært og er for fremtiden. Vi vil stiftelsen det aller beste, sier Elin Borkhus (Ap)
– Det er viktig å beholde historien i Folldal. Vi må huske det er en selvstendig stiftelse, og vi må være konstruktive og oppføre oss der etter. Kommet ny daglig leder i mai, og det virker som styringa er på vei i riktig retning og vedkommende har erfaring fra museer tidligere, mener Ronny Bekken Larsen (Rødt).

• Les også: Ønsker årlig driftstilskudd 

Kværness med tilleggsvedtak 

Samlingslistas Brit Kværness ønsket å ivareta Folldal gruver, men uttrykket sin bekymring for økonomien de siste årene. Hun kom derfor med følgende tilleggsforslag: «Etter innstillingens første setning: Bakgrunnen for at tilskuddet for 2018 blir betalt først i desember 2018 er at kommunestyret i Folldal er, og har vært, svært bekymret for driften av stiftelsen. SFG har, etter det vi har fått vite, et samlet underskudd på over en million NOK de siste tre årene. Kommunestyret mener at dette er bekymringsfullt og ønsker en tettere dialog med styret og daglig leder

Tilleggsvedtaket ble støttet med ni mot åtte stemmer.

• Les også: Rådmann foreslår driftstilskudd 

Ellen Grete Kroken ble enstemmig stemt inhabil ettersom hun jobber for de som kjører regnskap for Stiftelsen Folldal Gruver.