Statsråd skylder på Riksantikvaren angående gruveforurensningen
Avrenningen fra det gamle gruveområdet i Folldal.

I følge NRK så har regjeringen ingen plan for hva de skal gjøre med gruveforurensningen. Statsråd Nybø fra Venstre skylder på Riksantikvaren og fredningen av etter kulturminneloven, men riksantikvaren selv sier at fredning er ingen hinder for at det kan gjøres noe med forurensningen.

I saken som står på NRK sine nettsider forteller Ordfører Kristin Langtjernet at vi har vært tålmodige i 15 år. Men nå vil vi vite hva staten vil gjøre med forurensningen fra det gamle gruveanlegget i Folldal.

Videre kan man lese at saken nå har havnet i regjeringen og på bordet til statsråd Iselin Nybø (V) i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Regjeringen bør nå komme med konkret plan og ta regningen, sier stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap), som sammen med Sp’s Emilie Enger Mehl tok saken opp med statsråden.

Statsråd Iselin Nybø unnskylder seg med at Riksantikvaren skal ha et ord med i laget. Videre sier hun at Riksantikvaren har varslet fredning etter kulturminneloven av eiendommer i Folldal. Dette gjelder blant annet områder knyttet til forurensningen ved gruveområdet. En eventuell fredning vil få betydning for hvilke miljøtiltak som kan gjennomføres».

Men Riksantikvaren skriver i en e-post til NRK at fredningssaken ikke er til hinder for at det gjøres noe med forurensningen. Statsråd Nybø sier videre i artikkelen at hun forstår utålmodigheten hos folk i Folldal. Hun kan ikke love når det kommer en endelig plan, men sier arbeidet fortsetter, og at hun har tro på at dette skal løses.

I 2020 fortsetter arbeidet med å overvåke avrenningen fra gruveanlegget i Folldal. Det er uvisst når en endelig plan blir klar. Folldalsordføreren innrømmer til NRK at tilliten til Staten begynner å bli noe tynnslitt, og hun stiller seg spørsmålet om det har tatt så lang tid fordi staten sitter på begge sider av bordet.

Heller ikke Miljødirektoratet er særlig positiv i saken. Harald Sørby, seksjonsleder i Hav- og Industriavdelingen i Miljødirektoratet skriver i en e-post til NRK at det er en utfordrende oppgave Nærings- og fiskeridepartementet har foran seg. Det er  få tiltak som kan føre fisken tilbake til elva. En kombinasjon av tildekking av gruveavfallet og en kjemisk rensing av overvann er den mest lovende metoden.

Hele saken kan du lese på NRK sine nettsider her