Stor interesse for ultraløpet Rondane100
Foto: privat.

Arrangørene Erik og Inger Haugland håper folk i Folldal blir med på å arrangere et spektakulært ultraløp i midten august. Ei uke etter påmeldinga åpnet er allerede halvparten av plassene solgt.

De fire arrangørene Erik Haugland, Inger Oldervik Haugland, Tor Idar Lillekroken og Nina Øvrum legger opp til at 150 startende skal få en opplevelse i Rondane og Alvdal Vestfjell som sent vil glemmes. Løpet, som har fått navnet Rondane100 skal gå 15. august.

Arrangørene har kommet langt i planleggingen, og åpnet i forrige uke løpet for påmelding.

– Responsen har vært veldig bra. En tredel av plassene ble solgt bare timer etter at påmeldinga åpnet, sier Inger Oldervik Haugland.

De 150 plassene fordeles mellom de to distansene på 160 kilometer (100 miles) og den halve distansen på 80 kilometer, altså omkring en dobbel maraton-distanse. Den lengste distansen vil ha start og mål ved Flerbrukshuset i Folldal, mens den halve distansen vil ha start ved Dørålseter.

– Distansen på 160 km tenker vi er signatur-løpet, som det vil bety noe å prestere bra i. 80-kilometeren kan være et løp for “alle”, med romslige cut-off tider. De som har meldt seg på kommer både fra inn- og utland. Det er flest nordmenn, men også deltagere fra Storbritannia, Polen, Frankrike, Sverige og Island. Vi har ikke gjort noe profilering utenfor Norge så langt, sier hun.

LØPSLEDER: I likhet med kona løper Erik Haugland (50) gjerne langt. Han vil være løpsleder for Rondane100. Foto: privat

Har dialog med nasjonalparkstyret

Ruta for løpet går til dels i Rondane nasjonalpark. I følge nasjonalparkforvalter Eirin Berge går løpet under organisert ferdsel i nasjonalparken, som ikke er søknadspliktig så lenge all ferdsel går på merkede stier. I tillegg til nasjonalparken går løpet innom Grimsdalen Landskapsvernområde og Myldingi og Atnsjømyrene naturreservater.

Både grunneiere, Rondane og Dovrefjell nasjonalparkstyre, og en rekke andre med interesser i områdene som skal benyttes til ultraløpet er kontaktet. Forvalter Eirin Berge i Rondane og Dovre nasjonalpark ber arrangørene i et brev vurdere om et slikt type arrangement kan legges utenom verneområdene, ettersom områdene gjerne er sårbare i forhold til både markslitasje, dyre- og planteliv.

Det er en krevende oppgave å få alle tillatelser på plass, medgir Haugland.

ULTRALØPERE: Inger Oldervik Haugland og Erik Haugland er to av arrangørene bak Rondane100. Her fra Oldervik Hauglands deltakelse i 24-timersløpet Bislett24 i november, hvor hun ble sjuende beste kvinne. Hun løpda 181 km på bane i løpet av 24 timer. Foto: privat

– Vi har kommet tilstrekkelig langt med tillatelsene til at vi velger å åpne påmeldingen, men her gjenstår det fortsatt mye arbeid. Det er krevende å kartlegge alle relevante aktører, og å sette seg inn i ulike forvaltningsplaner, lover og forskrifter. Samtidig håper vi å vise at det er mulig å bruke den ressursen som naturen vår er, så lenge det gjøres med forsiktighet, vett og forstand.

– Vi har full forståelse for at bruken av den sårbare naturen som omgir bygda vår må reguleres relativt strengt, men samtidig skjønner vi at reguleringene skaper et byråkrati som gjør at mange kvier seg for å organisere aktiviteter i nærområdet, sier Oldervik Haugland.

Trenger folk til å arrangere

Arrangørene ønsker å få med seg lag og foreninger som vil bidra. Løperne skal gjennom fem sjekkpunkter underveis i løypa, hvor løperne har behov for mat, drikke og en pust i bakken.

For å mobilisere lokale krefter skal det holdes et informasjonsmøte på Gruvekroa, 12. februar kl. 20, hvor arrangørene vil redegjøre for hva som vil skje under løpet.

– Det blir bruk for mange frivillige, og vi vil invitere folk til å bli med. Det er mange oppgaver og roller som skal fylles. På fredagen før løpet vil det være et opplegg i Flerbrukshuset. I forkant av løpet er det logistikk og planlegging, og vi trenger en speaker, sier Oldervik Haugland.

Det vil gis informasjon som kan være relevant for grunneiere, lokalt næringsliv og for dem som bare er litt nysgjerrige på løpet.

Til de fem sjekkpunktene underveis håper de å samle folk som byr litt på seg selv og kan skape minneverdige opplevelser.

– Vi håper å få med oss frivillige som har lyst til å være med å vise frem bygda gjennom å skape et bra arrangement. Det vil være behov for at det skjer litt, og at det er folk til stede på sjekkpunktene, sier hun.

Legger løypa til dalførene

Løypa har de lagt der det går an å holde farten oppe, på gode stier i dalførene.

– Naturen vi har her er helt unik, med nærhet til noen av Norges flotteste fjellkjeder. Vi har løpt mye i fjellene i området, og gjort oss opp meninger om bra og mindre bra løyper. Vi vil at løypa skal være løp-bar, og ikke gå i for mye steinur. Jeg tror deltakerne vil oppleve fjell, men også å kunne løpe så mye som mulig, sier hun.

Av den lengste distansen, på 160 kilometer, vil en relativt liten del gå inne i Rondane nasjonalpark.

– Vi har forsøkt å få med kremen av Rondane i løpet. Tre til fire mil av traseen går i nasjonalparken, og ved foten av 2000 meterstoppene, så deltakerne vil få sett samtlige av de høyeste toppene, sier Oldervik Haugland.

FLYTSTI: Inger Oldervik Haugland (41) og mannen Erik Haugland (50) har løpt mye i Folldal og i Rondane, og har funnet frem til en trase uten mye steinur. Målet er at det skal kunne løpes så mye som mulig i de 80 eller 160 km lange løypene. Foto: privat

Vendte tilbake til Folldal

Inger Oldervik Haugland (41) og Erik Haugland (50) flyttet til Folldal i juni. Erik Haugland jobber i politiet på Tynset, mens Inger Oldervik Haugland jobber for tida i Folldal, ved Kjørekontoret i Innlandet.

Håpet er å skape et løp som tilfører noe til Folldals-bygda. Oldervik Haugland mener for mye av næringsvirksomheten som er knyttet til Rondane nå forsvinner ut av distriktet.

– Aktører som Den Norske Turistforeningen (DNT) har mye aktivitet, men alle pengene fra den aktiviteten havner hos DNT i Oslo. Lite av det blir igjen i Folldal, sier Oldervik Haugland.

Oldervik Haugland tror det er et stort potensiale for løpet, også utover at flere deltar.

– Vi har lyst til å få til et løp som kan gjentas, og tar et steg av gangen. Hvis løpet blir godt mottatt, og blir en anerkjent merkevare, kan man bygge mye på det uten å overbelaste naturen, sier hun.

Inger håper å få mulighetene til å delta i løpet selv, og helst på 100 miles distansen.

– Jeg har lyst til å løpe, men jeg har også et par andre langløp jeg skal løpe til sommeren, sier Oldervik Haugland.