Størrelse er ikke alt

Det er mange faktorer som tas i betraktning når vi går igjennom en søknad om etablering av pol. Selve størrelsen på ei bygd eller tettsted har vi ingen minstekrav til, forteller Jens Nordahl kommunikasjonssjef i Vinmonopolet.

Det var tidligere i år at kommunen bestemte seg for aktivt å gå inn for og få vinmonopol til bygda. Vi har tatt en prat med Jens Nordahl kommunikasjonssjef i Vinmonopolet om prosessen rundt en søknad om og få eget pol til kommunen.

I følge Nordahl finnes det ingen spesifikke krav til kommunen som søker, og innbyggertallet er det ingen minstekrav til.

– Per i dag er Vinmonopolet etablert i 250 av landets kommuner. 91 % prosent av befolkningen bor i en kommune med ett eller flere pol. Ca. 100 kommuner uten pol ønsker Vinmonopolet etablert i sin kommune; Folldal er en av disse. Vinmonopolet foretar årlig analyser av alle disse kommunene i forkant av Styremøtet i november, der Styret vedtar nye pol for etablering det kommende året. Vinmonopolet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). I det årlige oppdragsbrevet fremkommer det hvilke forventninger HOD har til Vinmonopolet. Når det gjelder butikketablering skal Vinmonopolet særlig vektlegge to hovedhensyn – områder med dårlig tilgjengelighet skal prioriteres; og alle nyetableringer må dekke egne kostnader. Vinmonopolet kan altså ikke åpne butikker som går med underskudd. Vi analyserer derfor alle kommuner uten pol, særlig med tanke på befolkning, befolkningsutvikling og befolkningsstruktur, samt handel og handelsutvikling. Total handel i kommunen, men også på kommunens største tettsted, er av særlig interesse; både antall butikker og total handel i millioner kroner. Ut over dette ser vi selvsagt på avstand til nærmeste pol, samt alle andre faktorer som er relevant for å beskrive og forstå aktivitetsnivået i en kommune: hytter, turisme, arbeidsplasser, forbipasserende, etc. forteller Nordahl som også sier at de tar en befaring av de stedene som har søkt pol.

Kommunikasjonsjef i Vinmonopolet Jens Nordahl. Foto: Vinmonopolet.

-Det eksisterer ikke et definert minstekrav for å få pol til et sted. Vi tildelte Hovden i Bykle i Setesdal i Agder pol i fjor høst. Selv om kommunen har under 1000 innbyggere er det overraskende bra handel på Hovden. Her finnes drøyt 10 butikker med en årlig omsetning rundt 110 millioner kroner. 3.000 hytter og stort alpinanlegg ligger i gangavstand fra sentrum. Mange kommuner med vesentlig høyere innbyggertall enn Bykle kan være foreløpig uaktuelle for etablering av Pol, det kommer helt an på handel og aktivitetsnivå. Det skal også legges til at nærmeste pol for Hovdens del er Vinje i Telemark, 70 km unna, men veien dit er ofte vinterstengt (Haukeli). Nærmeste pol i Setesdal for Bykle blir dermed Evje 110 km unna. Bare noen få av de 100 kommunene uten pol vil bli tildelt pol i høstens runde. Til neste år gjør vi nye vurderinger. Kommuner med vekst i handel og innbyggertall vil rykke oppover listene, avslutter kommunikasjonssjefen.