Strømbrudd forklares med trefall

Er du en av de i bygda som mistet strømmen i natt / dag tidlig? Årsaken er klar. Et tre falt over linja.

Nord-Østerdal Kraftlag sier at et tre falt på kraftlinja som går fra Dombås til Hjerkinn. Dette er årsaken til bruddet opplyser de. Værforhold spilte inn da det til dels var kraftig vind i området.

Bruddet påvirket brukerne ulikt da noen mistet strømmen i natt mens noen fikk strømbrudd i dag tidlig i sekstiden.

NØK forteller videre at de har en viss bredde rundt kraftlinjer som de kan klarere for trær, men at det er noen tre som er så høye at de faller over bredden, og oppå kraftlinja allikevel.