Ønsker å takke for all vennlig deltakelse, telegrammer, blomster og buketter. Takk for pengene gave, 5100,- kroner til Sykehusklovnene. St Olavs Trondheim. Tove og Tommy med familie.