Temakveld om Tvangsevakueringen
Familien Romsdal fra Alta på trappen til snekkerskolen på Krokhaug sommeren 1945. Familien bodde i et rom på snekkerskoleloftet. Bilde: Historielaget Frederiks Gave.

Nå er det 75 år siden et av de mørkeste kapitlene i Norges Krigshistorie. Tvangsevakueringen og ødeleggelsen av Finnmark og Nord-Troms førte til tvangsevakuering til blant annet Folldal. Det er dette som vil bli temaet for foredraget som Historielaget inviterer til den 28.oktober på Gruvekroa.

I en pressemelding fra Rune Alander, leder i Historielaget Frederiks Gave, står det at Historielaget byr på en temakveld førstkommende mandag i Gruvekroa.

Under Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms var det også noen som kom til våre bygder, blant annet til Folldal kom det rundt 20 personer. Det er denne Tvangsevakueringen og ødeleggelsen av Finnmark og Nord-Troms som Frederiks Gave skal ha foredrag om denne temakvelden.

– Etter det som både noen av de få tidsvitnene som fortsatt lever, og avisene, kan fortelle, vart de som måtte forlate heimene sine og alt de eide godt mottatt og fikk god hjelp her sør, skriver Rune Alander i pressemeldingen.

Er du interessert i Norges Krigshistorie? Eller vil høre hvordan ødeleggelsen av Finnmark og Nord-Troms skjedde, hvorfor noen måtte evakuere og hvordan de ble mottatt i blant annet Folldal? Temakvelden er den 28.Oktober i Gruvekroa på Folldal Verk. Arrangementet er et samarbeid mellom Historielaget, Frederiks Gave, Folldal Gruver og Musea I Nord-Østerdalen som alle ønsker velkommen til Temakvelden. Foredragsholderen er lokalhistoriker og museumsarbeider Arild Alander. Det blir også muligheter for å kjøpe både kaffe og noe å spise.