Folldal faller på kommunebarometeret
Folldal faller ned mange plasser på den siste rangeringen av alle kommuner i Norge. Arkivbilde.

Folldal faller ned mange plasser på den siste rangeringen av alle kommuner i Norge. Kommunal rapport la i går ut siste midlertidige kommunebarometer for 2018, og Folldal ligger der på en 225 plass.

Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 152 nøkkeltall innen drift, på tvers av 12 ulike kommunale sektorer, som helse, skole, barnehage, kultur, pleie og omsorg, sosialtjeneste vann, avløp og renovasjon, samt økonomi.

I 2017 lå Folldal på en 159 plass.  Nøkkeltallene er som forventet ut fra økonomiske forutsetninger. Målt mot resten av kommune-Norge er tallene midt på treet. Likevel er dette et godt stykke bak normalen for kommune-Norge skriver kommunal rapport i sin analyse om Folldal kommune. De endelige tallene kommer i juni.

Personvern og cookies