Tildelt Folldalsprisen 2018

Arild Alander er tildelt Folldalsprisen for 2018. Han fikk prisen nå i kveld under et arrangement på Gruvekroa. -Jeg er målløs, men det er godt å bli satt pris på, kommenterer hovedpersonen selv.

Det var ordfører Hilde Frankmo Tveråen som  på vegne av kommunen delte ut prisen i kveld under et åpent møte om kulturminneplanen. Og selve prisutdelingen kom som en stor overraskelse på Alander.

I begrunnelsen som var sendt ut i fra kommunen står det blant annet at han har bidratt til å sette Folldal på kartet i mange sammenhenger, og belyse vår nære og fjernere lokalhistorie her i Folldal og Nord-Østerdal forøvrig.

Videre i begrunnelsen kan man lese at Arild Alander har i mange år arbeidet på bred front innen kulturfeltet i bygda og regionen.

Han har gitt ut flere publikasjoner i form av hefter og mindre bøker, som f.eks.:

Eithun-boka (1994)

Røstagrenda i Folldal: Grenda, gardene og slektene (1997)

Folldal gruver: kulturhistorisk tilbakeblikk 1906-2006 (2006)

Folldal meieri 1917-2007 (2008)

Samvirkelagene i Tynset (2011)

Folldal samvirkelag 1911-2011 (2011)

Man kan også lese i begrunnelsen at i 2000 og 2001 utkom bind I og II av Bygdebok for Folldal (I. Streitlien) i revidert utgave, ajourført av Arild Alander. Dette arbeidet betydde en oppdatering på en generasjon i slektshistorien siden forrige utgave på 1970-tallet, samt kontroll og oppretting av svært mange opplysninger. Kandidaten har opp gjennom årene bidratt med en mengde artikler i avisene Arbeidets Rett og Folldals Marked, både med journalistisk stoff (inkl. fotografier) og med artikler av lokalhistorisk innhold. Dessuten har han vært en flittig bidragsyter i Årbok for Nord-Østerdalen. Han har i en årrekke vært redaksjonsmedlem og fast bidragsyter i Folldal menighetsblad. Der har han flere ganger bidratt med stoff om merkedager og andre folketradisjoner. Han har førstehånds kjennskap til gjenstander, publikasjoner og kilder til lokalhistorien, og kan formidle sine kunnskaper i et ledig språk, forståelig for sitt publikum.

Folldalsportalen gratulerer vår mangeårige freelancejournalist med årets pris.

Her overrekker ordføreren Folldalsprisen 2018 til Arild Alander.