Tok et år for avtale møte
På et år har ikke verken lokalt NAV eller regionalt NAV fått til et partnerskapsmøte.

I et år prøvde NAV i Folldal og få til et møte for etterpå kunne evaluere samarbeidsmodellen med regionale NAV myndigheter. Det har tatt så lang tid at evalueringen nå foreslåes utsatt.

Dette kommer frem av sakspapirer til det kommende kommunestyremøte neste uke. Der står det blant annet at det er ikke gjennomført noen partnerskapsmøter, som avtalen beskriver. Partnerskapsmøtene skal være partenes styringsorgan, og rådmann og fylkesdirektør deltar i tillegg til begge lokale NAV ledere.

Det ble i fjor bestemt at Folldal Kommune ville beholde NAV kontor i Folldal og holde seg unna vertskommunesamarbeidet. Det er nå avtalt et partnerskapmøte i begynnelse av mars. Vurdering om deltakelse i vertskommunesamarbeid i NAV utsettes nå til saken om administrativ organisering er gjennomført.

Førsøkte en rekke ganger

Videre står det at NAV Folldal har forsøkt en rekke ganger å avtale partnerskapsmøte, uten at man gjennom snart et år har lykkes med det.  Etter at det ble vedtatt evaluering av kommunens organisering av NAV innen et år har kommunestyret vedtatt en gjennomgang av hele kommunens administrative organisering. Dette arbeidet skal gjennomføres i vårhalvåret 2019.

Verken rådmannen eller lokale NAV ledere har en forklaring på hvorfor det har tatt så lang tid og avtale et partnerskapsmøte.

-Vår lokale NAV leder Gro Eli Slemmen har i nesten et år prøvd og få til et møte, men har rett og slett ikke fått dette til. Så enkelt er det. Men nå har vi satt en endelig dato for dette møte, kommenterer Rådmann Torill Tjeldnes.

Brit Kværness som er leder for NAV Nord-Østerdal har denne kommentaren.

-Jeg vet ikke hvorfor det ikke har vært en evaluering på dette. Dette er noe Folldal-kommune skal gjøre. Det som er satt opp nå i mars er et partnerskapsmøte og har i så grad liten tilknytning til evalueringen, forteller hun.