Undrer seg over det politiske flertallet

Snakker ikke Arbeiderpartiet og Samlingslista sammen, er de ikke klar over at de er i posisjon og ikke opposisjon? Dette spør gruppeleder i Rødt Folldal Ronny Bekken Larsen seg, spesielt etter at Samlingslista offentlig gikk ut med kritikk mot fjellstyre og en av sine egne.

Det siste eksemplet er Samlingslista sitt utspill angående manglende informasjon og åpenhet fra Fjellstyret. Det er positivt at Samlingslista er opptatt av åpenhet og informasjon fra et Fjellstyre som oppnevnes av kommunestyret, men har ikke Samlingslista lederen i Fjellstyret da? Inngikk ikke Arbeiderpartiet og Samlingslista en avtale etter kommunevalget i 2015 som blant annet sikret dem flertallet i Fjellstyret, spør Ronny Bekken Larsen i et leserinnlegg som er sendt ut til media.

Videre skriver han at både representanter og partier stiller ofte spørsmål i kommunestyret enten til ordfører eller rådmann, enten som spørsmål under debatten eller som forespørsel, grunngitt spørsmål eller interpellasjon som stort sett er opposisjonen sin arena. Rødt har fremma både interpellasjoner og grunngitte spørsmål i nåværende periode, men også Samlingslista har vært særdeles aktive med grunngitte spørsmål og forespørsler. Det er jo bra for lokaldemokratiet at flere engasjerer seg i kommunestyret, men litt spesielt er det jo at de som har varaordføreren er de som har stilt flest spørsmål. Så hvis ordføreren ikke hadde kunne vært tilstede så ville varaordfører måtte svare på en forespørsel eller grunngitt spørsmål fra sin egen gruppe.

-Det er på sin plass å minne om at disse to partiene er i posisjon og ikke i opposisjon, sier gruppeleder i Rødt Folldal Ronny Bekken Larsen.

Skviset ut

En annen sak som fortiden er veldig viktig for Rødt er forslaget som har kommet opp angående redusering av antall kommunestyrerepresentanter fra 17 til 13. Å redusere antall kommunestyrerepresentanter bidrar verken til mer lokaldemokrati eller større politisk ordskifte i Folldal, snarere tvert imot. Nå har verken Arbeiderpartiet eller Samlingslista gått ut med etter møtet i formannskapet i juni hvorfor de kunne ønske seg og redusere antall folkevalgte i Folldal så drastisk!? mener Rødt Folldal.

-Det føles som om de prøver å skives oss ut, kommenterer nestleder i Rødt Folldal, Henning Bekken Larsen. Som videre forteller at hvis en slik reduksjon får gjennomslag så vil det være vanskelig for små partier eller de som vil stille liste og delta i lokalvalgene fremover her i bygda.