Utsetter ikke konfirmasjoner i Folldal
TROR PÅ VÅREN: Det er ikke planlagt å flytte vårens konfirmasjoner slik det ser ut nå. Arkivfoto.

Biskopen anbefaler til menighetene at vårens konfirmasjoner utsettes, men i Folldal planlegges det for konfirmasjoner som normalt i vår.

Sogneprest Jon Olav Ryen sier det er en anbefaling som kommer fra biskop Solveig Fiske, men det er likevel opp til de enkelte menighetene å bestemme når konfirmasjonene skal avholdes. I likhet med de andre menighetene i Nord-Østerdal prosti planlegger Ryen for å holde konfirmasjoner som normalt i vår.

– Vi tar det helt med ro, og satser på konfirmasjoner til våren. Det har gått ut melding på e-post til konfirmantenes foreldre om dette i går, sier Ryen.

Vårens konfirmasjoner er planlagt til å holdes i Dalen Kyrkje 29. mai og i Folldal Kirke 5. juni. Det er i år 13 kirkelige konfirmanter i kommunen.

– Innad i Nord-Østerdal prosti drøfter vi saken, og det er ikke tatt en endelig avgjørelse, men vi sikter mot å gjennomføre i vår. Avgjørelsen tar vi lokalt, ut fra lokale hensyn, sier han.

Etter en pause har årets konfirmasjonsundervisning begynt på igjen med vanlige samlinger, men konfirmantene går glipp av konfirmantleiren som vanligvis holdes på Tron ungdomssenter.