“Vær raus”

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. Så gjøres det også i Folldal.

Bakgrunnen for verdensdagen for psykisk helse begynte i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte den 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden.

Mental Helse har siden 2003 koordinert arbeidet med Verdensdagen i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dagen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er å gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske.

Her i landet er det alle de iherdige frivillige, og over halvparten av landets kommuner, som har hjulpet å dra lasset for større åpenhet om psykisk helse med flotte og inspirerende arrangementer år etter år. I 2017 var det ny rekord, med over 1100 arrangementer på landsbasis.

I Folldal markeres dagen i morgen på flerbrukshuset. Det blir foredrag med Turid Anne Ruste, musikalsk innslag, loddsalg og enkel bevertning. Lokal arrangør er Mental Helse Folldal.

Tema

Vær raus er årets tema. Alle oppfordres til å vise raushet i hverdagen. Å være raus med seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse mener de ulike lagene som står bak verdensdagen. Årets tema er det siste i rekken i treårsperioden hvor «identitet og tilhørighet» har vært et overordnet tema. Opplevelsen av tilhørighet og det å være trygg på egen identitet, er grunnleggende for vår psykiske helse. I 2018 ønsker de derfor å vektlegge en viktig egenskap vi mennesker er født med, nemlig raushet. Raushet kan bety mye, og i årets kampanje har de fokus på hvordan raushet kan gi bedre psykisk helse.

Verdensdagen for psykisk helse på flerbrukshuset den 10 oktober fra klokken 19.00-22.00.