– Vi som jobber med matproduksjon ser sårbarheten før mange andre
TØFFE TAK: Norges Bondelag og styremedlem Erling Aas-Eng jobber hardt med å hindre at korona-krisa skal gå ut over bøndene og norsk matproduksjon. Han tror debatten om selvforsyning kommer til å påvirkes av den alvorlige situasjonen landet nå er i. Foto: Norges Bondelag

Erling Aas-Eng og Norges Bondelag jobber nå inn i den nasjonale innsatsen for å holde oppe leveringsdyktigheten i landbruket. Han tror den spesielle situasjonen nå vil føre til en holdningsendring om matsikkerhet og beredskap.

Som styremedlem i Norges Bondelag deltar han nå i møter annenhver dag hvor bondelaget arbeider med å sikre at produksjonen i landbruket kan gå som normalt på kort og lang sikt. Tilgang på sesonghjelp kan bli en utfordring.

– Bondelaget bidrar nasjonalt for å sikre leveringsdyktigheten både til og fra landbruket. Landbruket er basert på biologiske prosesser, og vi må sikre at vi kan plante og ha kapasitet til å ta opp det vi dyrker når vi trenger det, sier han.

Bonden viktig i beredskapen

Aas-Eng påpeker at han ikke ønsker å skape en stor debatt i den akutte fasen av krisa. – Vi er i krise, og vil ikke slå politisk mynt på dette. Nå må all innsats rettes inn mot å sikre produksjonen i landbruket på kort og lang sikt. I øyeblikket er det aller viktigste å holde oppe kommunikasjon og varestrømmene. Nå må alle som står for matproduksjon tråkke til. Vi må brette opp ermene og stå på slik at ikke produksjonen blir lammet og at vi kan holde hjulene i gang for alle ute på gårdene, sier Aas-Eng.

Aas-Eng oppfordrer bøndene i regionen til å ha en plan B dersom en skulle bli sjuk. I følge Bondelaget vil bønder være blant gruppene som har krav på barnepass og skole om nødvendig, men det er opp til kommunene å prioritere dette.

– Alvoret i situasjonen tilsier at vi bør ha en plan B. Landbruket er blant de femten sektorene som er pekt ut som kritiske for samfunnssikkerheten. Det kan være lettere å holde seg smittefri for bønder på hver sin gård, og bidra til å flate ut smittekurven. Likevel oppfordres bønder til å alliere seg med sine naboer hvis en sjøl blir sjuk, sier Aas-Eng.

– Vil endre synet på matforsyning

Når uroen har lagt seg tror han flere vil se hva bondeorganisasjonene lenge har argumentert for.

– Hele samfunnsmaskineriet har hatt for lite fokus på sikring av matforsyning. Framover tror jeg vi får en annen type tankesett når denne akutte delen av krisa er over. Det vil få følger for måten vi ser på matforsyning, for produksjon av medisiner, verneutstyr og annen infrastruktur. Temaet beredskap på korn for eksempel vil komme opp. Dette er ikke bonde-interesse, men av interesse for samfunnet, sier Aas-Eng.

Aas-Eng mener bøndene som første linje i matproduksjon er ekstra oppmerksomme på sårbarhetene i matforsyningen.

– Vi som jobber med matproduksjon ser sårbarheten mer enn mange andre. Vi så det også under tørkesommeren. At vi importerer så mye gjør oss sårbare hvis produsentlandene stenger grensene sine, sier Aas-Eng.