Vil beholde den gode valgdeltagelsen
FOKUS PÅ VALGDELTAGELSEN: Samlingslistas Øivind Øyen mener to valgdager bidrar til god valgdeltagelse. Foto: Torstein Sagbakken.

Et enstemmig Folldal kommunestyre vedtok torsdag å fortsette med to valgdager foran kommunevalget neste høst.

– Det vil være positivt for valgdeltagelsen. Det har vært mange som har stemt den søndagen, sier Øyvind Øien (Samlingslista) i forbindelse med debatten om kommunen skal fortsette med to valgdager under kommunevalget førstekommende høst. Siden Folldal kommune i årtider har benyttet muligheten til å avholde valg også på søndag, er det blant innbyggerne en forventning om at dette er en fast ordning, antar kommunestyret.

Hybelboere på Tynset

Ronny Bekken Larsen (Rødt) var helt enig i rådmannens innstilling om å avholde valg både søndag 8. september og mandag 9. september.
– Vi støtter innstillingen, selv om det er tilrettelagt til god forhåndsstemming. Vi har flere som bor på hybler på Tynset, og da er søndagen en god dag, konstaterer han.

Et enstemmig vedtak

Hverken Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Samlingslista eller Rødt hadde noen innvending mot rådmannens innstilling, og alle ønsket å fortsette å gi folldølene dette tilbudet.
– Vi er enig med innstillinga om å ha to dager. Det er en god rutine innarbeidet i Folldal, og det er ingen store ekstra kostnader med det, sier Egil Eide (Sp).

Han får støtte fra Tommy Kristoffersen (Ap).
– Jeg tror det er klokt å holde på to dager for å holde på en god valgdeltagelse.