Vil dra i gang ny næringsforening i Folldal
Et tjuetalls næringsdrivende var med på møtet. Kim Brandsnes, til høyre i bildet, snakket om sine erfaringer fra å starte næringsforening på Rudshøgda i Ringsaker. Foto: Skjermdump fra Teams-møtet

Folldals nye næringssjef vil samle kreftene i næringslivet i Folldal, og begynte med å samle deler av næringslivet til digitalt møte.

Rundt 25 foretak var med på et møte på Teams tirsdag morgen, hvor den nye næringssjefen Jørn Aarsland forsøkte å lodde stemningen for å skape et næringsforum i kommunen.

Næringssjefen, som nylig kom til Folldal, benyttet møtet til å presentere seg. Han har de siste årene jobbet med å styrke næringsliv i Torsken i Senja kommune i Troms og Finnmark. Han fokuserte på næringslivet i sammenheng med befolkningstallet i Folldal. De siste tallene viser at kommunen også inneværende år har hatt en nedgang. Det siste innbyggertallet er 1522 innbyggere i kommunen. Aarsland foreslo å lage en handlingsplan for tiltak om befolkningstiltak.

PÅ PLASS: Folldals nyansatte næringskonsulent, Jørn Aarsland, kom til kommunen tidlig denne uka og er allerede i gang med arbeidsoppgavene – før den offisielle oppstartsdatoen. Foto: privat

– Det skal vi snu, sa han til de som lyttet. Han trakk fram at kommunen er avhengig av en form for “kveldsøkonomi”, for å holde på folk i bygda. Han uttrykte at han ivrer på å komme igang.

– Dette haster, fastslo Aarsland. Vi er nødt til å lande et eller annet.

Han foreslo at han som næringssjef kan ha en sekretærfunksjon i en næringsforening som kan være kontaktleddet mellom næringslivet og kommunal forvaltning.

I løpet av det korte møtet tok Frode Brendryen i Norfolier GreenTec opp problemer med tidligere forsøk på næringsforening, hvor handels- og  turismenæringene ville ha hver sine ting. Han slo også fast at det er lurt å ha en arena som er samlingspunkt for næringsdrivende.

Erfaringer fra Rudshøgda

Serieentreprenør og markedssjef i Ifor Williams Trailers Kim Brandsnes var med på å starte opp næringsforening på Rudshøgda i Ringsaker, som han nå leder. I den næringsforeningen har de blant annet holdt frokostmøter for å møtes.

– Vi fant ut at det er næringslivet som skal ha eierskap til næringsforeningen, men kommunen legger til rette for møteplasser. Ei næringsforening må være en møteplass som har en agenda, og et engasjement.