Vil finne hemmelige hytter

Forfatter Marius Nergård Pettersen lurer på om det kan være noe hemmelige hytter i Folldal.

Marius Nergård Pettersen har skrevet flere bøker om natur og friluftsliv. Nå undersøker han en nesten ubeskrevet del av norsk kulturhistorie, og lurer på om noen i Folldal kommune vet om noen såkalte «hemmelige hytter».
– Her må jeg nemlig lete superlokalt, sier han.

Hemmeligholdt i naturen

Han har de siste årene vært på leting i Norge etter såkalte “hemmelige hytter”.
– Det vil si buer, koier, gammer, som noen har bygd og med vilje hemmeligholdt i naturen. Jeg har ikke avslørt hvor de hyttene jeg har funnet ligger ennå, men dokumenterer at slike steder eksisterer og er et fenomen som gjenfinnes over hele landet, forteller Nergård Pettersen.

Underveis har han blitt fortalt historier fra jegere, fiskere, uteliggere, motstandsfolk fra krigen – og andre som av ulike grunner har hatt behov for skjult husly i skogen, på fjellet eller langs kysten.

Siste boka  

Nå arbeider han med neste og siste bok om emnet. Han leter etter flere historier som beskriver hele spennvidden til fenomenet.
– Jeg anslår at det finnes minst tusen slike hytter i Norge, men både hyttene og menneskene bak er, naturlig nok, vanskelige å finne. Det kan være noen slike hytter i Folldal, konstaterer han.

Nergård Pettersen ønsker om noen i Folldal vet om slike hemmelige hytter at dere kontakter han på marius@dalforlag.no.