Vil sikre seg sykepleiere
Det kom et bordforslag i siste lite om tilsettelsen av ny næringssjef. Dette skapte heftig debatt i kommunestyremøte sist torsdag. Foto fra et tidligere kommunestyremøte.

På forrige ukes kommunestyremøte ble det vedtatt at Folldal kommune skal være med og finansiere heltidsutdanning i bachelor i sykepleie plassert på Tynset.

I saksopplysningen før møtet står det at både regionalt og nasjonalt er det kartlagt et stort fremtidig behov for sykepleiere og annet helsepersonell. Det anslås at Norge vil mangle 30 000 sykepleiere innen 2030. Fjellregionen opererer med et behov for tilførsel av ca. 100 sykepleiere innen 2020. I hvilken grad disse tallene vil slå til er vanskelig å si, men sett i lys av den demografiske utviklingen og den allerede eksisterende mangelen på sykepleierkompetanse er det klart at behovet er stort. Regionen mener at det enkelttiltaket som vil ha størst betydning er å få på plass en heltidsutdanning i bachelor i sykepleie plassert på Tynset. Dette mener de bør være i tillegg til den allerede eksisterende deltidsutdanningen ved Høgskolen i Innlandet (HINN).

Det var ingen av partiene som var imot dette forslaget. En liten endring i teksten etter forslag fra Senterpartiet var alt som skulle til for at forslaget ble enstemmig vedtatt.

Blant dem som var positive var Kristin Alstad fra Arbeiderpartiet.

-Vi i Folldal Arbeiderparti ser med stor glede på forslaget om heltidsutdanning i bachelor i sykepleie i regionen. Rekruttering av sykepleiere er og har vært et problem. Vi håper at dette tiltaket er med på og bedre dette, var noe av det hun sa på møtet.

Vedtaket som ble fattet lyder slik. Folldal kommune forplikter seg til sin andel av delfinansieringen til en heltids bachelorutdanning i sykepleie, lokalisert ved Tynset studie- og høgskolesenter. Det forutsettes at HINN ( Høyskolen Innlandet) får godkjent kvoterte plasser slik at kommune og regionen sikres rekruttering av sykepleierkompetanse etter endt utdanning.